Subhanallah... 90 Filipinos Serentak ber-Syahadat


90 Filipinos Convert to Islam January 1st week 2013
Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar !!
Pada minggu pertama awal tahun baru 2013 saat ini, sebanyak 90 orang Filipina berikrar, mengucap syahadat, menjadi Muslim.
Semoga 900, 9.000, 90.000 ... dan seterusnya bersama-sama segera mengikuti jejak mereka, sebelum terlambat :)


Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak (pula yang) dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menerangkan. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Al-Maaidah: 15-16).Tidak ada komentar: