Kenapa Kristen akan Masuk Neraka?


Kenapa orang Kristen akan masuk, menjadi penghuni Neraka?


Karena Iblis telah berseru, katanya: "Orang-orang ini [Paulus] adalah hamba Allah Yang Maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. (lihat Kisah 16: 16-18).

Dan ada pernyataan dari Yesus, bahwa Iblis adalah pendusta, sebagai Bapa segala Dusta: "Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta." (Yohanes 8:44).

Jadi apa yang dinyatakan dalam Kisah tersebut harus dimaknai bahwa Paulus memberitakan kepadamu jalan kepada kebinasaan alias ke Neraka !!

Segeralah bertobat bila anda masih Kristen :)

Dan kenapa Paulus mengusir Iblis tersebut? Jawabanya ada pada artikel di sini

Tidak ada komentar: