28 Orang dari 5 Negara, Bersama Kembali ke-1 Islam


Sebanyak 28 orang dari 5 Negara, bersama Kembali ke Satu Islam. Mereka mengikrarkan kalimat syahadat di Masjid Ammar-Wan Chai, Hong Kong

Setiap bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah (Islam), maka kedua orang tua-nya lah yang menjadikan dia beragama Yahudi, Nasrani, atau Majusi. (HR. Al-Bukhari: 1358; Muslim: 2658; Ahmad: II/233).
 

17 orang dari Filipina, 1 India, 6 China, 1 Afrika Selatan, dan 3 Indonesia. Filipina menjadi juara, ini seiring dengan gairah tumbuhnya Islam di negara Filipina maupun diantara para pekerja migran dari Filipina. Dan di awal tahun 2013 saja 63 orang Filipina telah serentak ber-syahadat. Di sisi lain, terjadi kecenderungan menurunnya kekristenan di Filipina dan bahkan facebook pun mengalahkan gereja di Filipina. Semoga Allah memberkati saudara-saudara kita semua, kepada siapa pun yang baru kembali ke fitrah-menjadi Muslim dan kepada semua yang melakukan pekerjaan yang baik dari dakwah menyeru ke jalan lurus, agama Islam. Amiin... Allah Hu Akbar!! 

Tidak ada komentar: